นักบัญชีก้าวทันเทคโนโลยี

เหลือ 1 ที่สุดท้าย
นักบัญชีก้าวทันเทคโนโลยี

1,300 บาท

(1,214.95 + VAT85.05)
วันที่อบรม: 23 กรกฎาคม 2566
เวลา: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6607-06-301-002-01
CPD,CPA: บัญชี 01:00 อื่นๆ 05:00

รายละเอียด

คอร์สอบรมราคาพิเศษสำหรับนักบัญชีประจำปี 2566

***ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นจะต้องนำ Notebook มาอบรมมีแจก Slide อบรมและในส่วนที่ยากจะมี VDO สอนการทำให้เรียนย้อนหลังได้ครับ

ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยี Ai อะไรบ้าง และมาช่วยมนุษย์ในด้านไหนบ้าง

นักบัญชีจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในยุค  Ai

ChatGPT

 • ทำความรู้จักกับ ChatGPT คืออะไร?
 • การสมัครและการใช้งาน ChatGPT
 • ChatGPT มาช่วยงานนักบัญชีในด้านไหนได้บ้าง
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา
  • การใช้ ChatGPT มาช่วยทำการตลาดให้กับสำนักงานบัญชี
  • การใช้ ChatGPT มาช่วยวางระบบควบคุมภายในให้กิจการ
  • การใช้ ChatGPT มาช่วยคำนวณภาษี
  • การใช้ ChatGPT มาช่วยเขียนสูตรใน Excel
  • การใช้ ChatGPT มาช่วยแต่งอีเมล์ภาษาอังกฤษ

Chatpdf

 • ทำความรู้จักกับ Chatpdf คืออะไร?
 • การสมัครและการใช้งาน Chatpdf
 • ตัวอย่างการใช้งาน Chat pdf ของนักบัญชี

Text to image (Ai วาดรูปภาพ)

 • การใช้ Ai สร้างรูปภาพจากข้อมูลที่บรรยาย
 • การสร้าง Ai Avatar เพื่อนำเสนองานแทนเรา

Canva

 • การใช้ Canva สร้างภาพรูปสำหรับบทความ, โฆษณาอย่างมืออาชีพ
 • การใช้ Canva ในการสร้าง Presentation แบบอัตโนมัติ

Power Point

 • การใช้งาน Power point แบบมืออาชีพเพื่อสร้างบทความให้สวยงานแบบเพจ “บัญชีคลับ”

Excel Macro

 • การใช้ Excel Macro จัดทำงบการเงินของบริษัท
 • การเชื่อมต่อ API กับ Line เพื่อส่งข้อความให้กับลูกค้า

Google sheet

 • การบริการทีมงานผ่าน Google sheet

เหมาะสำหรับ

 • นักบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
นายกฤษ เกตุศร
นายกฤษ เกตุศร

ผลงานและประสบการณ์

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA)
 • เจ้าของเพจ "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี" ที่มีผู้ติดตามกว่า 230,000 คน
 • เจ้าของเพจ "บัญชีครับ" ที่มีผู้ติดตามกว่า 110,000 คน
 • [2006 - 2011] ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี (บริษัท สำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด)
 • [2011 - ปัจจุบัน] กรรมการผู้จัดการ (บริษัท เคเคเอ็น ออดิท จำกัด)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์