ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทความล่าสุด

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขายที่ดิน อสังหาต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

วันนี้เรามาดูกันครับว่าบุคคลธรรมดาจะมีภาษีที่ต้องเสียอะไรกันบ้าง และคำนวณอย่างไร

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

อย่าคิดว่าโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย จะถือว่าเราได้จ่ายภาษีครบถ้วนแล้ว

ความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่ผิด และมีความเสี่ยงอาจจะโดนภาษีย้อนหลังมหาศาลได้

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้ Facebook Google เอามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้มั้ย

มีนักบัญชีน้อยมากที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายนี้ให้ถูกต้องตามที่สรรพากรกำหนด

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภ.ง.ด.54 คืออะไร

เป็นอีกเรื่องที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ทราบ

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลธรรมดา ก็มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยนะ

หลายคนมักเข้าใจผิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ว่าเป็นเรื่องของนิติบุคคลเท่านั้น!!

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วิธีการเขียน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายเขียนอย่างไร

by ครูนัท

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

e-Withholding tax บอกเลยชีวิตดี๊ดี

ระบบที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

by ครูนัท