ห้องสมุดนักบัญชี

ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานห้องสมุดนักบัญชี

เป็นการรวบรวมไฟล์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้ประกอบการเพื่อช่วยทำให้การทำงานทางด้านบัญชีและภาษีมีความสะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันห้องสมุดมีไฟล์ที่มีประโยช์มากกว่า 200 ไฟล์

ประเภทไฟล์ในห้องสมุด

  • แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นในการทำธุรกิจ
  • Excel, PDF ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • รวบรวม Slide อบรมของผม และหน่วยงานของรัฐเช่น กรมสรรพากร กรมพัฒน์ เป็นต้น
  • ตัวอย่างไฟล์เอกสาร

ทั้งหมดนี้รวบรวมสำหรับผู้ที่ซื้อคอร์สอบรมจากเพจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี