views

การเสียภาษีธุรกิจหอพัก

HIGHLIGHTS
1️⃣ สัญญาเช่า : ต้องติดอากรแสตมป์มูลค่าสัญญาทุก 1,000 บาทให้ติดอากร 1 บาท ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่าให้ถือว่ามีกำหนด 3 ปี 2️⃣ รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินได้ประเภท 40(5) สามารถหักแบบเหมาได้ 30% หรือเลือกหักตามจริงก็ได้ 3️⃣ ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนนั้นต้องรับรายได้ไป จะโอนไปให้คนอื่นไม่ได้ยกเว้นจดสิทธิเก็บกินที่กรมที่ดิน

สรุปคำตอบที่ทุกคนชอบถามกัน

1️⃣ สัญญาเช่า : ต้องติดอากรแสตมป์มูลค่าสัญญาทุก 1,000 บาทให้ติดอากร 1 บาท ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่าให้ถือว่ามีกำหนด 3 ปี

2️⃣ รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ : เป็นเงินได้ประเภท 40(5) สามารถหักแบบเหมาได้ 30% หรือเลือกหักตามจริงก็ได้

3️⃣ ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนนั้นต้องรับรายได้ไป จะโอนไปให้คนอื่นไม่ได้ยกเว้นจดสิทธิเก็บกินที่กรมที่ดิน

อิจฉาธุรกิจนี้จังเลยมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ถึงสถานประกอบการเลย โอมมมม เพี้ยง ขอให้อย่ามาหาผมเลย


July 3, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ