คอร์สอบรมบัญชีและภาษี

(ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: @cpdtutor)
การวางแผนและการวิเคราะห์งบการเงิน
วันที่อบรม: 8 ตุลาคม 2565
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นางสาวแพรววนิด คงเกิด
รหัสหลักสูตร: 6510-06-301-010-01
CPD,CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
2,500 บาท
วางแผนภาษีนิติบุคคล
วันที่อบรม: 5 พฤศจิกายน 2565
เวลาอบรม: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6511-06-301-011-01
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
4,000 บาท
บัญชีและภาษี ธุรกิจ E-commerce (Shopee Lazada)
วันที่อบรม: 30 ตุลาคม 2565
เวลาอบรม: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekkamai Bangkok (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นางสาวสกาวรัตน์ ไตรรัตนภักดี
รหัสหลักสูตร: 6510-06-301-005-02
CPD,CPA: บัญชี 03:00 อื่นๆ 03:30
3,000 บาท