(ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: @cpdtutor)
การประเมินความเสี่ยงทางด้านภาษีของกิจการ
วันที่อบรม: 24 กันยายน 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6609-06-301-006-01
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
3,500 บาท
เหลือ 2 ที่สุดท้าย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีและการคำนวณต้นทุน เพื่อใช้ในการบริหารงานสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
วันที่อบรม: 30 กันยายน 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา (MRT ห้วยขวาง) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นางสาวชณิภรณ์ ศิริธร
รหัสหลักสูตร: 6609-06-301-005-01
CPD,CPA: บัญชี 03:30 อื่นๆ 02:30
2,700 บาท
เหลือ 3 ที่สุดท้าย
นักบัญชีก้าวทันเทคโนโลยี
วันที่อบรม: 7 ตุลาคม 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
900 บาท
เทคนิคการปิดงบการเงินและการสอบทานงบการเงิน
วันที่อบรม: 11 พฤศจิกายน 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา (MRT ห้วยขวาง) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอำนวย
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
2,700 บาท