คอร์สอบรมบัญชีและภาษี (ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: cpdtutor)

การประเมินมูลค่ากิจการได้ด้วยตัวคุณเอง
วันที่อบรม: 30 ตุลาคม 2563
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok เอกมัยซอย 2 (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นางสาวศศิเพ็ญ พงษ์สมบูรณ์
รหัสหลักสูตร: รอรหัสหลักสูตร
CPD,CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
2,500 บาท
ภาษีขายของออนไลน์และประเด็นภาษีที่น่าสนใจ (ครั้งที่ 3)
วันที่อบรม: 15 พฤศจิกายน 2563
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok เอกมัยซอย 2 (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: รอรหัสหลักสูตร
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
2,500 บาท
การจัดทำและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
วันที่อบรม: 27 พฤศจิกายน 2563
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok เอกมัยซอย 2 (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: คุณมานิตา รักสัจ
รหัสหลักสูตร: รอรหัสหลักสูตร
CPD,CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
2,500 บาท
Import and Export Accounting
วันที่อบรม: 28 พฤศจิกายน 2563
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok เอกมัยซอย 2 (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: รศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอำนวย
รหัสหลักสูตร: รอรหัสหลักสูตร
CPD,CPA: บัญชี 03:00 อื่นๆ 03:00
3,200 บาท
การวางแผนและการวิเคราะห์งบการเงิน
วันที่อบรม: 20 ธันวาคม 2563
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok เอกมัยซอย 2 (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นางสาวแพรววนิด คงเกิด
รหัสหลักสูตร: รอรหัสหลักสูตร
CPD,CPA: บัญชี 06:00 อื่นๆ 00:00
2,500 บาท
ภาษีขายของออนไลน์และประเด็นภาษีที่น่าสนใจ (ครั้งที่ 2)
วันที่อบรม: 1 พฤศจิกายน 2563
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: โรงแรม Somerset Ekamai Bangkok เอกมัยซอย 2 (BTS เอกมัย)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: รอรหัสหลักสูตร
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
2,500 บาท