(ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: @cpdtutor)
เหลือ 5 ที่สุดท้าย
วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME
วันที่อบรม: 17 มิถุนายน 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6606-06-301-001-04
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
4,000 บาท
บัญชีและภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขายอสังหาริมทรัพย์
วันที่อบรม: 6 สิงหาคม 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6608-06-301-003-01
CPD,CPA: บัญชี 04:30 อื่นๆ 02:00
2,700 บาท
นักบัญชีก้าวทันเทคโนโลยี
วันที่อบรม: 23 กรกฎาคม 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6607-06-301-002-01
CPD,CPA: บัญชี 01:00 อื่นๆ 05:00
1,300 บาท