(ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: @cpdtutor)
เหลือ 4 ที่สุดท้าย
การบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
วันที่อบรม: 16 มีนาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นางสาวศศิภา อยู่คง
รหัสหลักสูตร: 6703-06-301-001-02
CPD,CPA: บัญชี 02:00 อื่นๆ 04:00
1,500 บาท
เหลือ 2 ที่สุดท้าย
วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME
วันที่อบรม: 17 มีนาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6703-06-301-003-01
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
4,000 บาท
เหลือ 12 ที่สุดท้าย
เปิดบริษัทจัดการภาษีอย่างไร
วันที่อบรม: 27 เมษายน 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: 6704-06-301-004-01
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
3,000 บาท
ที่นั่งเต็ม
เจาะลึกธุรกิจ E-Commerce (TIKTOK) สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี
วันที่อบรม: 9 มีนาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นางสาวสกาวรัตน์ ไตรรัตนภักดี
รหัสหลักสูตร: 6703-06-301-002-01
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
1,500 บาท