(ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: @cpdtutor)
รู้แค่นี้ก็ประหยัดภาษีหลักล้าน
วันที่อบรม: 5 มีนาคม 2566
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: S31 Sukhumvit hotel (BTS พร้อมพงษ์) (ดูแผนที่)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 00:00
4,000 บาท