(ติดต่อโทร: 02-9825672 หรือ Line ID: @cpdtutor)
ปิดงบการเงิน
วันที่อบรม: 10 สิงหาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 00:00
2,000 บาท
เจาะลึกธุรกิจ E-Commerce (TIKTOK) สำหรับผู้ประกอบการและนักบัญชี
วันที่อบรม: 17 สิงหาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นางสาวสกาวรัตน์ ไตรรัตนภักดี
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
1,500 บาท
ตรวจสุขภาพกิจการ
วันที่อบรม: 24 สิงหาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
2,500 บาท
บัญชีและภาษี ธุรกิจ E-commerce (Shopee Lazada)
วันที่อบรม: 25 สิงหาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นางสาวสกาวรัตน์ ไตรรัตนภักดี
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:30
2,000 บาท
บัญชีและภาษี ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
วันที่อบรม: 1 กันยายน 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 01:00 อื่นๆ 05:00
1,500 บาท
เปิดบริษัทจัดการภาษีอย่างไร
วันที่อบรม: 7-8 กันยายน 2567 (2 วัน)
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 00:00
4,000 บาท
บัญชีและภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และขายอสังหาริมทรัพย์
วันที่อบรม: 14 กันยายน 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 17.00 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 04:30 อื่นๆ 02:00
1,500 บาท
วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ SME
วันที่อบรม: 21 กันยายน 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
3,000 บาท
วางแผนภาษีคุณหมอ
วันที่อบรม: 20 ตุลาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นายกฤษ เกตุศร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 06:00
2,000 บาท
บัญชีและภาษี ธุรกิจร้านอาหาร
วันที่อบรม: 26 ตุลาคม 2567
เวลาอบรม: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่อบรม: Zoom อบรมออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
ผู้สอน: นางสาวชณิภรณ์ ศิริธร
รหัสหลักสูตร: อยู่ระหว่างอนุมัติชั่วโมง CPD
CPD,CPA: บัญชี 00:00 อื่นๆ 00:00
1,400 บาท