views

ของขวัญกับการเสียภาษี

HIGHLIGHTS
ซื้อกระเช้าของขวัญแจกลูกค้าในเทศกาล จะมีภาษีซื้อ ที่เกิดจากการซื้อกระเช้าของขวัญมาแจกหรือให้เป็นของขวัญ แก่ลูกค้าเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และ ภาษีขาย ในกรณีที่หากกระเช้าของขวัญดังกล่าวเป็นสิ่งของที่บริษัทพึงให้แก่ลูกค้าตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไปและมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร บริษัทไม่ต้องนำมูลค่าของกระเช้าดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเมื่อบริษัทแจกของขวัญให้ลูกค้า บริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ ไม่เกินคนละ 2,000 บาทในแต่ละคราว และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญแจก เป็นภาษีซื้อต้องห้าม ส่วนในกรณีที่บริษัทให้เช็คของขวัญกับพนักงาน ถือเป็นรายจ่ายของบริษัทไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม 

หลังจากที่เมื่อวานนี้โพสเรื่อง “ภาษีกับการแจกของขวัญปีใหม่ให้พนักงาน” ก็มีหลายคนถามต่อว่าแล้วถ้าให้ของขวัญกับลูกค้ามีประเด็นภาษีอะไรบ้าง วันนี้เลยทำสรุปมาให้ต่อเลยครับ


May 23, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ