views

ขั้นตอนการทำหนังสือชี้แจง “ไม่สามารถจัดประชุมวันที่ 26-30 เมษายน 2564”

HIGHLIGHTS
ทางกรมพัฒน์ได้ทำระบบช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว แต่ๆๆๆ ดันซ่อนซะลึกไปหมดจนแทบจะไม่มีใครหาเจอ หลังจาก Admin งมอยู่นานมากในที่สุดก็เจอ เลยทำโพสแบ่งปันให้กับทุกท่านครับ

มีคน Inbox ถามเข้ามาเยอะว่าบริษัทไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดเดิมได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พอเลื่อนวันจัดประชุมใหม่จะต้องทำหนังสือชีแจงส่งกรมพัมน์อย่างไร


June 16, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ