views

ขายของผ่าน Market Place เปิดใบกำกับภาษีอย่างไร

HIGHLIGHTS
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 154) ได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท ไม่จำต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องใบกำกับภาษี

ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายผ่าน Market place เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยใจมาก เพราะในแต่ละวันขายหลาย Order มาก บางคนขายเป็นหลักร้อยหลักพัน Order

คำถามที่ผมมักจะเจอก็ถือรวบยอดทั้งวันแล้วมาเปิดใบกำกับภาษีขาย 1 ใบได้มั้ย จากการที่ไปค้นๆๆ ข้อมูลก็พบว่ากรมสรรพากรก็เปิดช่องให้สามารถออกใบกำกับภาษีขายวันละ 1 ใบได้แต่ต้องเป็นกิจการขนาดเล็กๆ ที่มียอดขายไม่เจอ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 154)

ได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท ไม่จำต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องใบกำกับภาษี

สำหรับกิจการที่มียอดขายเกินเดือนละ 300,000 บาทก็อดใช้สิทธินี้กันไป ทำให้ทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกครั้ง ไม่สามารถรวมยอดมาออกใบกำกับภาษีขายวันละ 1 ใบได้

แต่เอาจริงๆ ผมว่าการรวมข้อมูลทั้งวันเพื่อมาออกใบกำกับภาษีขาย 1 ใบมันยากมากเลย เพราะเราต้องรวบรวมว่าวันนี้ขายสินค้าอะไรไปบ้าง ในราคากี่บาทบ้าง และเรื่องของการตัดสต็อกอีก ผมว่าออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งที่ขายจะง่ายกว่าเยอะครับ

นอกจากนี้สิ่งที่ผมเห็นแล้วเป็นห่วงมากๆ คือผู้ประกอบการบางรายจะไม่ได้ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้าเลย โดยจะบันทึกยอดขายสินค้าตามเงินที่ทาง Market Place โอนมาให้ ใช้ Report สรุปยอดเงินโอนมาบันทึกบัญชีครั้งเดียว ซึ่งถ้าโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจจะไปทำใบกำกับภาษีขายย้อนหลังก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน


July 3, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ