views

ขายของออนไลน์ เสียภาษีเงินได้เท่าไหร่?

HIGHLIGHTS
ขายของออนไลน์โดยการคิดอัตราภาษีนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกับการจ่ายภาษีตามปกติ คือคิดตามอัตราขั้นบันไดตามกฏหมายกำหนด และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักภาษีได้ ก็สามารถคิดภาษีด้วยตัวเองได้ หรือใช้โปรแกรมในการคำนวณได้ ด้วยสูตร (รายได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) และแน่นอนว่าหากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน

เมื่ออาชีพขายของออนไลน์ช่วยสร้างรายได้อย่างดี แถมไม่ต้องลาออกจากงานประจำก็ทำได้  อาชีพนี้จึงกลายเป็นอาชีพยอดนิยมของยุคนี้ และเมื่อเรามีรายได้สิ่งที่เราไม่ควรอย่าลืมหรือเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือ “หน้าที่การเสียภาษี”

โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

รายได้ XXX

หัก ค่าใช้จ่ายเหมาจ่าย 60% (ไม่ต้องทำบัญชี)

หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท (ค่าลดหย่อนมีอีกเยอะมากครับ สามารถติดตามข่าวสารจากสรรพากรในแต่ละปีได้เลยครับ และค่าลดหย่อนนี้จะทำให้เราเสียภาษีได้ถูกลงด้วย)

วันนี้เลยยกตัวอย่างรายได้ว่าจะเสียภาษีกันเท่าไหร่ มาให้ดูกันครับ


January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ