views

ขายของไม่ออก “ใบเสร็จรับเงิน” มีความผิดระวังโทษปรับและจำคุก

HIGHLIGHTS
ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานที่ช่วยให้เรา ในฐานะ ผู้รับเงิน ผู้ขาย หรือ ผู้ให้เช่าซื้อ สามารถยืนยันกับ ผู้จ่ายเงิน ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าซื้อ ได้ว่าเราได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล เมื่อลูกค้าจ่ายชำระเงินคุณมีหน้าที่ต้องออกเอกสาร “ใบรับ” ให้แก่ลูกค้ามิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษทั้งปรับและจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 เดือน นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับ

ปัญหาที่ผู้ประกอบการทุกคนเจอกันแทบทุกคนก็คือจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้ว แต่ผู้รับเงินไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นให้เลย ทำให้ผู้ประกอบการทุกคนเจอปัญหาคือเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริง เพราะไม่มีเอกสารไปบันทึกบัญชี

มีหลายคน Inbox มาถามผมว่าทำไงดีผู้ขายไม่ยอมออกบิลให้ แบบนี้มันผิดกฏหมายมั้ยและเราทำอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วจากที่ผมไปค้นข้อกฏหมายก็มีพูดถึงเรื่อง “ใบรับ” ไว้ในมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ผู้ขายต้องออกใบรับให้แก่ผู้ซื้อทันทีทุกคราวที่รับเงินไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม ผมจึงได้นำเรื่องนี้มาสรุปให้ทุกคนเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นครับ

สำหรับท่านใดที่ซื้อสินค้าหรือบริการแล้วไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินสามารถแจ้งเบาะแสการหนีภาษีได้ที่ http://interapp61.rd.go.th/taxcomplain/agree_popup.php

😀 แจ้งใครก็ได้แต่ขอให้ละเว้นแอดมินไว้ซักคนนะครับ

ปล. “ใบรับ” = ใบเสร็จรับเงินในภาษาชาวบ้านๆ แบบพวกเรานั่นเองครับ

รู้หรือไม่???

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจใจรูปแบบ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล เมื่อลูกค้า
จ่ายชำระเงินคุณมีหน้าที่ต้องออกเอกสาร “ใบรับ” ให้แก่ลูกค้ามิฉะนั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษทั้งปรับและจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 เดือน

นอกจากนี้ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องเก็บต้นขั้วหรือสำเนาใบรับ ดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ออกใบรับ

บทกำหนดโทษ

  • ไม่ทำหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไม่ออกใบรับให้ทันทีที่ถูกเรียกร้อง หรือออกใบรับซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจำนวนอากรที่ต้องเสีย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
  • ผู้ใดโดยตนเองหรือสมคบกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ทันทีที่รับเงิน หรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า ที่รับเงินหรือรับชำระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ

April 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ