views

ขายต่ำกว่าราคาทุน ทำได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
เหตุผลอันควรในการขายสินค้าที่ต่ำกว่าราคาตลาด มีอะไรบ้าง สินค้าตกรุ่น, สินค้าใกล้หมดอายุ / หมดอายุแล้ว (ยังกล้าขายอีก), สินค้ามีตำหนิ ไม่ได้มาตรฐาน หรือ การขายสินค้าในช่วงส่งเสริมการขาย โดยลดราคาให้กับผู้ซื้อ ถือเป็นเหตุผลอันควรในการขายสินค้าที่ต่ำกว่าราคาตลาด แต่ควรจะมีหลักฐานประกอบด้วยนะครับ

บางครั้งผู้ประกอบการที่เพิ่งจะเปิดร้านใหม่ต้องการทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าก็ไม่กล้าทำ เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหากับสรรพากร

เรามักจะได้ยินกันมาตลอดว่าขายสินค้าต่ำกว่าทุน หรือต่ำกว่าราคาตลาด จะโดนสรรพากรประเมินภาษีได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องจริงที่สรรพากรห้ามเอาไว้ แต่ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นเสมอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการขายสินค้าต่ำกว่าทุนหรือต่ำกว่าราคาตลาดกรณีไหนทำได้บ้างกันครับ

      สรรพากรบอกว่า การขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุสมควร เจ้าหน้าที่สรรพากรมีอำนาจประเมินราคาสินค้าให้เป็นตามราคาตลาดในวันที่มีการขายสินค้าได้

      เมื่อถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินราคาขายเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้กิจการจะต้องเสียภาษีมากขึ้น

เหตุผลอันควรในการขายสินค้าที่ต่ำกว่าราคาตลาด มีอะไรบ้างเราไปดูกัน


April 24, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ