views

ขายสินค้าใน Website ต่างประเทศต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่

HIGHLIGHTS
Tax point ของการขายสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือได้รับชำระเงิน แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนกัน ในกรณีบริษัทไม่ได้จัดทำใบขนสินค้าขาออก เมื่อบริษัทได้ส่งสินค้าผ่าน Express company บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แต่ในกรณีบริษัทได้จัดทำใบขนสินค้าขาออก เมื่อได้ดำเนินพิธีการทางศุลกากร บริษัทจะได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%

เรามาลองทายกันดูครับว่าถ้าเราทำธุรกิจแต่โกอินเตอร์ไปเปิดร้านค้าใน Website ต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศเกือบทั้งหมด เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราก็ส่งจากประเทศไทย หรืออาจจะสั่งผู้ขายต่างประเทศส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศโดยไม่ผ่านประเทศไทย

กรณีแบบนี้ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่ และถ้าเสียจะเสียภาษีอะไรบ้าง


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ