views

ค่าน้ำมันรถเคลมภาษีซื้อ ได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
ค่าน้ำมันรถสามารถเคลมภาษีซื้อได้ เมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ ค่าน้ำมันของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ไม่สามารถเคลมภาษีซื้อ (เคลมได้แต่รถเชิงพาณิชย์เท่านั้น), มีการบันทึกเลขทะเบียนรถที่เติมน้ำมันไว้ในใบกำกับภาษี, เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปเท่านั้น, ควรมีการจัดทำบันทึกการเดินทางของรถแต่ละคันในแต่ละวันว่าใช้รถในการทำอะไรบ้าง เผื่อพี่สรรพากรมาขอตรวจสอบ และต้องนำมาใช้กับรถของกิจการหรือรถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้หรือยินยอมให้ใช้ครับ

ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะเริ่มเวียนหัวกับการเคลมค่าน้ำมันรถมากเพราะข่าวลือเกี่ยวกับการเคลมภาษีซื้อของค่าน้ำมันช่างเยอะมาก เช่นเคลมได้เฉพาะน้ำมันดีเซลเท่านั้น ถ้าเติมเบนซิลห้ามเคลมภาษีซื้อนะ เป็นต้น

และวันนี้เหมือนเช่นเคยครับผมทำสรุปเงื่อนไขการเคลมภาษีซื้อสำหรับค่าน้ำมันรถมาให้ทุกคนลองอ่านดูนะครับ


April 24, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ