views

จำเป็นมั้ยต้องเป็น บิลบริษัท หรือ บิล VAT ถึงสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้?

HIGHLIGHTS
ไม่มีข้อไหนบอกเลยว่าบิลจะต้องเป็นบิลบริษัท หรือ ต้องเป็นใบกำกับภาษีเท่านั้นถึงจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แค่ไม่เข้าเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม) ก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้แล้วครับ

ผู้ประกอบการหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเอกสารบิลค่าใช้จ่ายจะต้องเป็นบิลบริษัทเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

และหลายครั้งที่เรามักจะเจอผู้ประกอบการที่จะต้องไม่สามารถขายสินค้าได้เพราะไม่ได้จด VAT เนื่องจากลูกค้าต้องการบิล VAT เท่านั้น เพราะเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ใช่บิล VAT ค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ทางภาษีได้

สามารถดูรายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี (รายจ่ายต้องห้าม) เพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/publish/827.0.html

สรุป ไม่มีข้อไหนบอกเลยว่าบิลจะต้องเป็นบิลบริษัท หรือ ต้องเป็นใบกำกับภาษีเท่านั้นถึงจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ มโนเป็นเองทั้งนั้นนนน


October 31, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ