views

จ้างนักศึกษาฝึกงาน มีประเด็นภาษีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง

HIGHLIGHTS
สำหรับการจ่ายค่าจ้างนักศึกษาฝึกงานถือเป็นเงินได้ 40(2) ดังนั้นโดยปกติแล้วถ้าเงินได้ไม่ถึง 310,000 บาทต่อปีจะไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่สิ้นปีจะต้องสรุปรายได้เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก สำหรับเอกสารหลักฐานในการจ่ายค่าจ้างเราจะใช้เอกสาร "ใบสำคัญรับเงิน" ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง และนักศึกษาฝึกงานไม่ต้องขึ้นประกันสังคมนะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัทครับ

ช่วงนี้เป็นเทศกาลรับนักศึกษาฝึกงานของบริษัทต่างๆ และคำถามที่หลายคนมักจะสงสัยก็คือ

▶️ จ่ายเงินค่าจ้างให้กับนักศึกษาจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

▶️ ใช้เอกสารอะไรเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าจ้าง

▶️ นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นประกันสังคมหรือไม่

เรามาหาคำตอบกันเถอะครับ


November 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ