views

ซื้อของแต่ไม่ได้รับบิล ทำอย่างไรดี?

HIGHLIGHTS
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้กรณีที่จ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ต้องให้พนักงานของกิจการที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน และเราสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ได้ค่ะ โดยเก็บใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ,รูปถ่ายสินค้า และ Slipโอนเงิน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนปวดหัวที่สุดปัญหาหนึ่งก็คือ “จ่ายเงิน ซื้อของแต่ไม่ได้รับบิล หรือใบเสร็จจากผู้ขาย” เพราะปัญหานี้ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีค่าใช้จ่ายไปหักรายได้ ส่งผลทำให้ผลประกอบการมีกำไรเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริงของกิจการ และทำให้เสียภาษีมากขึ้น

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกับความจริงของการซื้อของจากตลาด

ในกรณีซื้อของจากตลาดสดแล้วไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงินจากแม่ค้า ซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรได้เป็นผู้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ คือ สามารถใช้เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” โดยให้พนักงานที่ไปซื้อสินค้าเขียนรายการสินค้าที่ซื้อ และให้ผู้ซื้อเซ็นชื่อรับรอง เพื่อที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะได้บันทึกบัญชีตามผลประกอบการที่แท้จริงได้ค่ะ

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้กรณีที่จ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ต้องให้พนักงานของกิจการที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน
(สำหรับเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จสามารถที่จะออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละคนได้ค่ะ)

ในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มั่นใจว่าเราซื้อสินค้าหรือจริงไม่ เราสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ได้ค่ะ โดยเก็บหลักฐานเหล่านี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ และยังนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้อีกด้วยค่ะ

คู่มือภาษีเงินได้นิติบุคคลกับรายจ่ายต้องห้าม
บทความอื่นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล


October 18, 2019
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ