views

ซื้ออาคารพาณิชย์นำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หรือไม่?

HIGHLIGHTS
เมื่อเราซื้ออาคารพาณิชย์จะยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัท เนื่องจากประโยชน์การใช้งานของอาคารไม่ได้หมดทันทีที่เราจ่ายเงินซื้อ เพราะอายุของการใช้ประโยชน์อาคารมันหลายปีมากๆ โดยสามารถดูอัตราหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามที่สรรพากรกำหนด โดยแบ่งประะเภททรัพย์สินต่างๆ ยกเว้นที่ดินจะไม่มีการหักค่าเสื่อมครับ

ทันทีที่เราซื้ออาคารพาณิชย์จะยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของบริษัท เนื่องจากประโยชน์การใช้งานของอาคารไม่ได้หมดทันทีที่เราจ่ายเงินซื้อ เพราะอายุของการใช้ประโยชน์อาคารมันหลายปีมากๆ

ดังนั้นนักบัญชีจะบันทึกอาคารเป็นทรัพย์สินย์เอาไว้ก่อน และจะทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

ตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคา

มูลค่าอาคาร 2 ล้านบาท อายุการใช้งาน 20 ปี

ค่าเสื่อมราคาต่อปี (2,000,000/20) = 1 แสนบาท

ถ้าซื้อตึกตั้งแต่ต้นปีกำไรที่นำไปคำนวนภาษีก็คือ 6 ล้านบาท – ค่าเสื่อมราคา 1 แสนบาท


January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ