views

ตรวจนับทรัพย์สินพบว่าของหาย ต้องทำอย่างไร?

HIGHLIGHTS
เมื่อนับทรัพย์สินพบว่าของหาย มี 2 กรณีใหญ่ๆคือ กรณีที่ 1 ทรัพย์สินมีประกันจะตัดผลเสียหายดังกล่าวเป็นรายจ่ายทันทีไม่ได้ จะต้องรอจนกว่าจะได้รับค่าสินไหมที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยเสียก่อน และกรณีที่ 2 ทรัพย์สินไม่มีประกัน จะถือเป็นผลเสียหายจากการประกอบกิจการ กิจการมีสิทธิ์ตัดเป็นรายจ่ายได้ทั้งจำนวน

ช่วงสิ้นปีบริษัทส่วนใหญ่จะมีการตรวจนับทรัพย์สิน บางครั้งเราจะพบว่ามีทรัพย์สินสูญหาย เรามาดูกันครับถ้าของหายเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ทรัพย์สินหายถือเป็นการจำหน่ายจ่ายอื่น จะต้องเสียภาษีขายตามราคาตลาดของทรัพย์สินที่สูญหาย

  • บริษัทฯ ต้องนำส่ง VAT ขายในเดือนที่ตรวจพบ ถูกต้องแล้วครับ
  • กรณีนี้ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีขาย เพียงแค่แสดงในรายงานภาษีขาย
  • หากไม่ทราบราคาตลาด ฐานภาษีขายสามารถใช้มูลค่าคงเหลือตามบัญชี ณ วันนั้น 

January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ