views

ตรุษจีนได้รับเงินอั่งเปา ต้องเสียภาษีหรือไม่

HIGHLIGHTS
สรุปเลยก็คือ 1)บริษัทแจกอั่งเปาพนักงานเอามาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ถ้าแจกให้พนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ 2)ถ้าเลือกปฏิบัติเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะถือว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว 3)พนังงานได้รับอั่งเปาถือเป็นเงินได้เอาไปรวมในการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย 4)พ่อ แม่ ผู้สืบสันดาน คู่สมรส ให้อั่งเปาไม่เกิน 20 ล้านไม่ต้องเสียภาษี (แอดอยากมีโมเม้นเสียภาษีจากเงินอั่งเปาบ้าง)

สรุปสั้นๆ

  1. บริษัทแจกอั่งเปาพนักงานเอามาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ถ้าแจกให้พนักงานทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ
  2. ถ้าเลือกปฏิบัติเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะถือว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
  3. พนังงานได้รับอั่งเปาถือเป็นเงินได้เอาไปรวมในการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
  4. พ่อ แม่ ผู้สืบสันดาน คู่สมรส ให้อั่งเปาไม่เกิน 20 ล้านไม่ต้องเสียภาษี (แอดอยากมีโมเม้นเสียภาษีจากเงินอั่งเปาบ้าง)

May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ