views

ถ้าอยากให้สำนักงานบัญชีรัก จะต้องเตรียมเอกสารแบบไหน

HIGHLIGHTS
วิธีการเตรียมเอกสารที่ดีสำหรับส่งสำนักงานบัญชี มี 5 ขั้นตอนดังนี้ครับ (1.)จัดทำเอกสารใบประหน้าสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (2.)สรุปจำนวนเอกสารที่ส่ง ไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบฟอร์ม แค่ทำสรุปจำนวนแต่ละประเภทเอกสารก็ได้ครับ (3.)Bank statement ควรจะส่งสำนักงานบัญชีทุกเดือน หรือย่างน้อย 3 เดือนครั้ง (4.)สัญญาเงินกู้ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ แบงค์การันตี สำเนาให้บัญชีเก็บไว้ด้วย และ (5.)ทุกสิ้นปีมีรายกาต้องทำดังนี้ หนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร, รายงานสินค้าคงเหลือ, ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้คงเหลือ (ถ้าทำได้จะดีมาก จะได้เปรียบเทียบกับที่บัญชีบันทึก)

เมื่อวานนี้ผมมีจัดคอร์สอบรมผู้ประกอบการให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับภาษีและการยื่นแบบนำส่งภาษีประจำเดือน ในหัวข้อสุดท้ายก่อนจบการอบรมจะเป็นเรื่องของการจัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย สิ่งที่พบก็คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นไม่เคยรู้เลยว่าการทำเอกสารดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะสำนักงานบัญชีไม่เคยบอกว่าจะต้องทำ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงส่งเอกสารบิลซื้อ บิลขายให้กับสำนักงานบัญชีเท่านั้น

การที่ผู้ประกอบการส่งแค่เอกสารบิลซื้อ บิลขายให้สำนักงานบัญชีนั้น สำนักงานบัญชีจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าบิลซื้อกิจการได้จ่ายเงินด้วยวิธีไหน เมื่อสำนักงานบัญชีไม่รู้จ่ายด้วยวิธีไหนส่วนใหญ่ก็จะบันทึกเป็นจ่ายเงินสดไป

กิจการคุณก็จะมีแต่ซื้อสด ขายสด มันก็ไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง เวลาพี่สรรพากรมาตรวจก็จะบ่น คุณอยากให้กิจการคุณเพลียๆ แบบนี้ไปเรื่อยๆหรอครับ

ในบางครั้งบางบริษัทมีบิลที่เป็นภาษาต่างประเทศเจอ คำศัพท์ก็เฉพาะทาง สำนักงานบัญชีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นค่าอะไร ก็จะบันทึกผิดประเภทค่าใช้จ่าย หรือบางครั้งก็ไม่แน่ใจอันนี้ซื้อเป็นสินทรัพย์ หรือว่าซื้อมาเพื่อขาย ก็จะทำให้บันทึกบัญชีผิด

ถ้าในนี้มีใครเป็นสำนักงานบัญชีอยู่ ผมอยากให้เริ่มแนะนำลูกค้าให้จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่ายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสำนักงานบัญชี เพราะบางครั้งลูกค้าของเราไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำ


April 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ