views

ทำยังไงดี ออกใบกำกับภาษีผิด

HIGHLIGHTS
เมื่อออกใบกำกับภาษีและเจอปัญหาเหล่านี้ ใบกำกับภาษีมีข้อความที่ต้องแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ / ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้อง / ใบกำกับภาษีมีข้อความ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ที่ถูกต้อง

เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เราออกใบกำกับภาษีผิดให้กับลูกค้ากัน วิธีแก้ไขไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เลยครับ


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ