views

ทำอย่างไรเมื่อเอกสารบัญชี หาย/เสียหาย

HIGHLIGHTS
เมื่อรู้ว่าเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย ทำการสำรวจก่อนว่าเป็นเอกสารชนิดไหนของปีและเดือนอะไร เพื่อทำสรุปข้อมูลเอกสารทั้งหมด กรณีเอกสารบัญชีเสียหาย ให้เราถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน แล้วแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบแจ้งความและต้องแจ้งต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันทีทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น ด้วยแบบแจ้งบัญชีสูญหายฯ (ส.บช.2) ด้วยนะครับ

เนื่องจากเหตุกรณ์โควิด-19 ทำให้ใครหลายๆคนต้องแบ่งงานมาทำที่บ้าน หรือสลับกันเข้าออฟฟิต อาจทำให้เอกสารทางบัญชีหายหรือเสียหาย วันนี้ผมมาเสนอแนวทางว่าเมื่อเกิดปัญหาเอกสารทางบัญชีหายเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

รู้หรือไม่

เอกสารบัญชีบางอย่างที่หายอาจจะหามาแทนที่ได้

ใบกำกับภาษีขาย : เราอาจจะพิมพ์ออกมาใหม่ หรือขอสำเนาจากลูกค้า

ใบกำกับภาษีซื้อ : ติดต่อผู้ขายให้ช่วยออกใบแทน

แบบยื่นภาษี : ขอคัดสำเนาจากรมสรรพากรใหม่ได้


April 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ