views

นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตัวเอง จะต้องเสียภาษีหรือไม่

HIGHLIGHTS
โดยปกติแล้วภาษีมูลค่าเพิ่ม จะจัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการ และการนำเข้าสินค้า ส่วนการนำสินค้ามาใช้ในกิจการของตัวเองจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ว่า เป็นการขายสินค้าหรือบริการหรือไม่? ถ้าเป็นก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

มาลองทายกันดูว่าบริษัทซื้อสินค้ามาสำหรับขายให้กับลูกค้า แต่ดันนำสินค้าดังกล่าวมาใช้ภายในกิจการเองจะต้องเสียภาษีหรือไม่


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ