views

นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบันทึกบัญชีอย่างไร

HIGHLIGHTS
หลักสำคัญคือเราจะต้องหาให้ได้ว่าเงื่อนไขการค้าคืออะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 2 เงื่อนไขการค้าที่ฮิตๆกันคือ CIF กับ FOB ซึ่งความโชคดีคือทั้ง 2 เงื่อนไขการค้านั้นจุดรับผิดของผู้ขายอยู่จุดเดียวกันคือ "ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า" ดังนั้นทำให้การบันทึกบัญชีทั้ง 2 เงื่อนไขการค้าจะเหมือนกัน

วันนี้แอดมินทำสรุปการบันทึกบัญชีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาให้ครับ หลักสำคัญคือเราจะต้องหาให้ได้ว่าเงื่อนไขการค้าคืออะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 2 เงื่อนไขการค้าที่ฮิตๆกันคือ CIF กับ FOB

ซึ่งความโชคดีคือทั้ง 2 เงื่อนไขการค้านั้นจุดรับผิดของผู้ขายอยู่จุดเดียวกันคือ “ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า” ดังนั้นทำให้การบันทึกบัญชีทั้ง 2 เงื่อนไขการค้าจะเหมือนกัน


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ