views

น้องอารี ตอบคำถามภาษีได้ตลอด 24ชั่วโมง

HIGHLIGHTS
กรมสรรพากรได้พัฒนาแชทบอท (Chatbot)  เพื่อตอบโจทย์ให้บริการ ก็คือ “น้องอารี” เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะเรื่องภาษีสรรพากร ซึ่งเป็น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ถูกออกแบบให้เป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาจริงใจและเป็นมิตร ช่วยตอบคำถามผู้เสียภาษีในรูปแบบบทสนทนา

น้องอารีเป็นระบบ Chatbot ที่ทางกรมสรรพากรพัฒนาขึ้นมาเพื่อยกระดับการให้บริการตอบคำถามผู้เสียภาษี โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาช่วยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา

และเมื่อไม่นานมานี้เอง “น้องอารี” ก็มีช่วยให้กรมสรรพากรคว้ารางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจ

ผู้ประกอบการท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับภาษีอากรสามารถลองเข้าไปทักทายกับน้องอารีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161


October 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ