views

บทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับ “การออกใบกำกับภาษี”

HIGHLIGHTS
ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษีนับว่ามีความสำคัญอย่างมากที่ผู้เสียภาษีนำมาเป็นหลักฐานในการเครดิตหรือขอคืนภาษี หรือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานทางการเงิน ดังพบถ้าหากว่าใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องแล้ว ผู้เสียภาษีนำมาขอเครดิตหรือขอคืนภาษีไม่ได้และต้องรับโทษตามความผิดด้วยนะครับ

ค่าปรับน่ากลัวมากเลยครับ โดยเฉพาะการออกใบกำกับภาษีปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกเลยครับ ต้องระมัดระวังกันให้ดีครับ


October 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ