บทความทั้งหมด

บทความล่าสุด

ทั่วไป

ส่วนลดการค้า – ส่วนลดเงินสด

ทำความรู้จักส่วนลดการค้า ส่วนลดเงินสดกันครับ

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นำสินค้าไปบริจาค กระทบภาษีและบันทึกบัญชีอย่างไร

กรณีศึกษา นำสินค้าบริษัทบริจาคให้โรงพยาบาล กระทบภาษีอย่างไร

by ครูนัท

ทั่วไป

ทำผิดพระราชบัญญัติการบัญชี ระวังโทษปรับหรือจำคุก

สรุปบทลงโทษที่สำคัญให้กับทุกคนทราบจะได้ไม่ทำผิดกันครับ

by ครูนัท

ประกันสังคม

แจกไฟล์นำส่งเงินสมทบประกันสังคม (แบบผูกสูตร)

ช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

by ครูนัท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 (แบบผูกสูตร)

สามารถคำนวนภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มได้แบบอัตโนมัติ

by ครูนัท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

แจกไฟล์ ภ.ง.ด.51 (แบบผูกสูตร)

แบบยื่นนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สามารถคำนวนภาษีและเงินเพิ่มให้แบบอัตโนมัติ

by ครูนัท

ประกันสังคม

วิธีขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยาให้ลูกจ้างตามมาตรา 33

ถ้านายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนให้ลูกจ้าง ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา

by ครูนัท