views

บริษัทกับห้างหุ้นส่วนจำกัด แตกต่างกันอย่างไร

HIGHLIGHTS
เรามักจะได้ยินข่าวลือต่างๆ ว่าถ้ากิจการเล็กๆจดเป็นหจก.ดีกว่าเพราะเสียภาษีน้อยกว่า ซึ่งข่าวลืออันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างที่สุดเพราะบริษัทกับหจก. ในเรื่องของภาระการจัดทำบัญชีและเสียภาษีนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี (Dr. Cr.) รวมถึงเสียภาษีในอัตราเดียวกัน

หนึ่งในคำถามยอดฮิตสำหรับคนที่กำลังจะจดทะเบียนนิติบุคคล คือจะจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือหจก.ดี

เรามักจะได้ยินข่าวลือต่างๆ ว่าถ้ากิจการเล็กๆจดเป็นหจก.ดีกว่าเพราะเสียภาษีน้อยกว่า ซึ่งข่าวลืออันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างที่สุดเพราะบริษัทกับหจก. ในเรื่องของภาระการจัดทำบัญชีและเสียภาษีนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี (Dr. Cr.) รวมถึงเสียภาษีในอัตราเดียวกัน

วันนี้ผมทำสรุปความแตกต่างให้เห็นภาพชัดระหว่างบริษัทกับหจก. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจจดทะเบียนนิติบุคคล

ปล. เราจะสังเกตุเห็นว่า หจก. คนที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีความรับผิดชอบไม่จำกัด ดังนั้นถ้าใครจะจดทะเบียนหจก.ต้องคิดดีๆนะครับ


September 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ