views

บุคคลธรรมดา เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงต้องทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
ผมสรุปขั้นตอนง่ายๆเพียง 4 ขั้ันตอน คือ (1.)แยกสมุดบัญชีส่วนตัวกับกิจการออกจากกันเด็ดขาด (2.)จัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย (3.)ทำความเข้าใจกับค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมให้นำมาใช้ได้ และ (4.)เก็บเอกสารประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายครับ

การหักค่าใช้จ่ายมี 2 แบบคือ

1.การหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

2.การหักค่าใช้จ่ายจริง แต่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายด้วยครับ

หลายคนอาจจะกุมขมับว่าการหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องทำยังไงหรือมีหลักฐานอะไร วันนี้ผมเลยมาสรุปขั้นตอนง่ายๆเพียง 4 ขั้ันตอนเท่านั้น สำหรับการยื่นหักค่าใช้จ่ายตามจริงครับ


April 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ