views

ภาษีรถยนต์คำนวนอย่างไร

HIGHLIGHTS
ใครที่มีรถยนต์ทุกปีเรามีหน้าที่หนีไม่พ้นคือการต่อภาษียนต์ แต่คนส่วนใหญ่จะคุ้นกับคำว่า "ต่อทะเบียนรถยนต์" ซึ่งถ้าใครลืมต่อภาษีรถยนต์ก็จะมีความผิดอาจจะโดนพี่ๆตำรวจจราจรออกใบสั่งให้เราไปเสียค่าปรับ ซึ่งเราสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือน

ปัจจุบันนี้มีการต่อแบบออนไลน์ด้วยซึ่งสะดวกมาก ผมใช้บริการประจำเลยครับ


August 4, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ