views

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกให้ครั้งเดียว/ตลอดไป คำนวนอย่างไร

HIGHLIGHTS
หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆตากับแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ถ้ามองลงไปด้านล่างสุดจะเจอช่องให้ติ๊กเลือกระหว่าง หักภาษี ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว และออกให้ตลอดไป ก็จะเกิดความสงสัยว่าแต่ละแบบคืออะไร และคำนวนต่างกันอย่างไร เดี่ยวเราไปดูตัวอย่างการคำนวนพร้อมๆ กันเลยครับ

หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านๆตากับแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ถ้ามองลงไปด้านล่างสุดจะเจอช่องให้ติ๊กเลือกระหว่าง หักภาษี ณ ที่จ่าย, ออกให้ครั้งเดียว และออกให้ตลอดไป ก็จะเกิดความสงสัยว่าแต่ละแบบคืออะไร และคำนวนต่างกันอย่างไร


April 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ