views

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

HIGHLIGHTS
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคือ ภาษีที่ต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อเรามีรายได้ โดยนิติบุคคลผู้จ่ายค่าบริการ จะเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีให้กรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้

วันนี้มีคน inbox ถามเกียวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายเยอะมากเลยถือโอกาส post สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเลยครับ

Concept ไม่ยากครับ จำไว้ว่าทุกครั้งที่นิติบุคคลจ่ายค่าบริการจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร (จ่ายค่าสินค้าไม่ต้องหักนะครับ)


August 26, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ