views

มาทำงานสาย นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 76 ได้กล่าวไว้ว่า ห้ามไม่ให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด และ ก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นให้หักค่าจ้างกรณีมาทำงานสาย เพราะฉะนั้นเงินค่าจ้างไม่สามารถหักได้นั่นเองครับ

เรื่องที่ลูกจ้างหลายคนอาจจะเคยโดนหัก หรือนายจ้างหลายคนอาจจะเคยหักจากลูกจ้าง เลยมีข้อสงสัยว่าแล้วมาสายเนี่ยหักค่าจ้างได้รึเปล่า?

ซึ่งตาม กฎหมายมาตรา 76 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างหักค่าจ้าง และ ก็ไม่ได้มีข้อยกเว้นให้หักค่าจ้างกรณีมาทำงานสาย เพราะฉะนั้นเงินค่าจ้างไม่สามารถหักได้นั่นเองครับ

แต่จะไม่ได้ทำอะไรก็คงไม่ได้ ไม่งั้นลูกจ้างจะเข้ามาทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะฉะนั้นนายจ้างสามารถทำเป็นข้อตกลงให้ชัดไปเลยก็ได้ครับ ซึ่งความตกลงอาจทำในรูปสัญญาจ้าง หรือข้อตกลง หรือระเบียบให้ชัดเจนไปเลย แต่การหักนั้นลูกจ้างจะต้องได้รับเงินค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำด้วยนะครับ ไม่งั้นจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 90 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ครับ

ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจาก กฎหมายแรงงาน ด้วยครับ


November 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ