views

ทำผิดพระราชบัญญัติการบัญชี ระวังโทษปรับหรือจำคุก

HIGHLIGHTS
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องงานด้านบัญชี ที่นักบัญชีและผู้บริหารของบริษัท ควรให้ความสนใจ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีจะต้องทราบและพึงระมัดระวัง ในการจัดทำบัญชี ความผิดต่างๆที่เกิดขึ้น หากพิสูจน์ได้ว่า ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำความผิด ก็จะได้รับการยกเว้นบทลงโทษ

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิด “บริษัท” คือเรื่องของการจัดทำบัญชี และในการจัดทำบัญชีนั้นมีกฏหมายที่เกี่ยวข้องอยู่นักบัญชีรวมถึงผู้บริหารของกิจการคือ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547

วันนี้แอดมินเลยถือโอกาสมาสรุปบทลงโทษที่สำคัญให้กับทุกคนทราบจะได้ไม่ทำผิดกันครับ


November 16, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ