views

รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีควรจด VAT หรือไม่

HIGHLIGHTS
ในกรณีนี้ถ้าค่าใช้จ่ายสูงมากๆ ควรจะจด VAT ไปเลยและเก็บสะสมภาษีซื้อเอาไว้สำหรับหักกับภาษีขายในอนาคตเพื่อบริษัทมีรายได้

โดยปกติใครที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะโดยบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่มีสิทธิเลือกต้องจดเท่านั้น) แต่สำหรับกิจการที่เพิ่งเปิดกิจการยอดขายยังน้อยอยู่รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี เรามีสิทธิเลือกได้ว่าจะจด VAT หรือไม่จดก็ได้

สำหรับแนวคิดในเรื่องของการพิจารณาว่าจะจด VAT หรือไม่นั้นมีหลักคิดที่ไม่ยาก

1️⃣ กิจการสามารถผลักภาระ VAT 7% ให้กับลูกค้าได้หรือไม่ เช่นสินค้า 100 บาท ถ้าเราจด VAT เราสามารถขายให้กับลูกค้าในราคา 100 + 7 ได้หรือไม่


ถ้าไม่สามารถผลักภาระ VAT 7% ให้ลูกค้าได้เราจะต้องขายสินค้า 100 บาทเท่าเดิม กิจการจะขาดทุนต้องควักเนื้อ 7% เพื่อจ่าย VAT ให้กับกรมสรรพากร

2️⃣ ในอนาคตรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทอยู่แต่ เพียงแต่เพิ่มเริ่มเปิดบริษัทอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง ตกแต่ง หรือซื้อเครื่องจักร


December 31, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ