views

ลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีอย่างไร❓ ไม่ต้องเสียภาษี

HIGHLIGHTS
“คริปโตเคอร์เรนซี” คือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งวิธีการที่จะไม่ต้องเสียภาษีก็คือการทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย คือ 1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีปฏิทินนั้นเกิน 180 วัน 2. นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย ในปีปฏิทินเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้น

“คริปโตเคอร์เรนซี” คือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่ง เนื่องจากเกิดขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเสมือนเป็นเงิน แต่ไม่มีรูปร่าง จับต้องไม่ได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญ  ดังนั้น จึงจัดว่าเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี เป็นทรัพย์สินดิจิทัล ที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน และสะสมได้

เงินได้จากต่างประเทศ (จากสินทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศ) จะเสียภาษีให้กับประเทศไทย เมื่อเข้าองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อดังนี้

1. เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีปฏิทินนั้นเกิน 180 วัน (ปีปฏิทินนับ ม.ค. – ธ.ค.)

2. นำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทย ในปีปฏิทินเดียวกันกับที่ได้รับเงินได้พึงประเมินนั้น

ดังนั้นวิธีการที่จะไม่ต้องเสียภาษีก็คือการทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทย

ความยากของเรื่องนี้คือการที่เราจะต้องพิสูจน์กับเจ้าหน้าที่ให้ได้ว่าสิ่งที่เรานำเข้าประเทศคือเงินลงทุนเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เงินกำไรที่จะต้องเสียภาษี เนื่องจากการขายแต่ละครั้งจะมีทั้งส่วนของต้นทุนและเงินกำไร และในแต่ละปีนักลงทุนไม่ได้ซื้อครั้งเดียวและขายครั้งเดียว ชีวิตจริงซื้อขายรัวๆ แทบจะทุกวัน

นักลงทุนจะต้องมีการจัดทำบัญชีหรือรายงานการซื้อขายว่าในแต่ละปีมีการนำเงินไปลงทุนจำนวนกี่บาท ได้ผลกำไรกี่บาท พร้อมแนบเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี เผื่อในกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบ

สำหรับคำถามว่าจัดทำบัญชีแบบนี้เพียงพอแล้วรึยัง แนะนำให้เข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้โดยตรงเลย ทางกรมสรรพากรมี #ฑูตภาษี (Tax ambassador) รอให้คำปรึกษาทุกท่านเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครับ


November 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ