views

วิธีคำนวนเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

HIGHLIGHTS
เบี้ยปรับ คือ เงินที่ต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ภาครัฐ ส่วนเงินเพิ่ม คือ เงินที่เร่งรัดให้ผู้เสียภาษีจ่ายภาษี ให้ถูกต้องโดยเร็ว โดยเบี้ยปรับจะถูกแบ่งเป็น 2 กรณีคือ เคยยื่นแบบเพิ่มเติมแล้วกับยังไม่ได้ยื่นแบบมาก่อน และในกรณีที่ไม่เคยยื่นแบบมาก่อนจะโดนค่าปรับเพิ่มไปอีก ส่วนเงินเพิ่มจะคิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น

มีผู้ประกอบการหลายท่านที่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ทันรอบปกติ ก็จะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ทีนี้ปัญหาเลยเกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าคำนวณอย่างไรถึงจะถูกต้อง ขอบอกเลยคำนวณยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆ

แต่วันนี้แอดมินมาแนะนำเทคนิคง่ายรับรองว่าคำนวณถูกต้องแน่นอน เพียงแค่ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขายปกติไป จากนั้นหยิบแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดินไปหาเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่รับแบบแล้วบอกว่า “พี่ครับช่วยคำนวณค่าปรับให้หน่อย ผมคำนวณไม่เป็นครับ” 55555

เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่มกันเลยดีกว่าครับ

สรุปบทลงโทษของภาษีมูลค่าเพิ่มมี 3 ส่วนดังนี้

ค่าปรับอาญา

ยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับ ล่าช้าไม่เกิน 7 วัน 300 บาท และ เกิน 7 วัน 500 บาท (กรณียื่นแบบเพิ่มเติมไม่เสียค่าปรับ)

เบี้ยปรับ

  • ยื่นแบบเพิ่มเติม เสีย 2 – 20% ของภาษี
  • ไม่ยื่นแบบมาก่อน เสีย 2 – 20% ของภาษี แล้วคูณสอง

เงินเพิ่ม

ทุกครั้งที่เรายื่นภาษีล่าช้าเราจะต้องเสียเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน (คล้ายกับเสียดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร)


April 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ