views

วิธีดูอัตราแลกเปลี่ยน

HIGHLIGHTS
เช่น เวลาซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ก็จะไปดูที่อัตราขายเลย ทีนี้ในอัตราขายก็มีหลายแบบอีกไม่ว่าจะเป็น เงินโอน, ตั๋วเงิน, ดราฟ ผมก็จะไปดูว่าเราจะต้องจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ด้วยวิธีไหน ถ้าชำระด้วยการโอนเงินไปต่างประเทศก็จะไปดูที่ช่องเงินโอน

สำหรับกิจการที่มีการค้าขายกับต่างประเทศ เรื่องที่น่าปวดหัวอันหนึ่งก็คือการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นเงินบาทเพื่อบันทึกบัญชี

ในการแปลงค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยน เวลาเปิด Website ของธนาคารดังมี 2 ฝั่งอีก อัตราซื้อกับอัตราขาย 😞 เลือกไม่ถูกเลย

เชื่อว่านักบัญชีแต่ละคนก็มีหลักในการจำต่างกัน สำหรับแอดมินจำง่ายนำเข้า = ขาย เพราะมี “ข” เหมือนกัน

เช่น เวลาซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ก็จะไปดูที่อัตราขายเลย ทีนี้ในอัตราขายก็มีหลายแบบอีกไม่ว่าจะเป็น เงินโอน, ตั๋วเงิน, ดราฟ ผมก็จะไปดูว่าเราจะต้องจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ด้วยวิธีไหน ถ้าชำระด้วยการโอนเงินไปต่างประเทศก็จะไปดูที่ช่องเงินโอน


December 26, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ