views

 วิธีเลือกสำนักงานบัญชี

HIGHLIGHTS

ผู้ประกอบการหลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวแนวนี้ สำนักงานบัญชีรับเงินค่าภาษีแล้วไม่ยอมไปจ่ายภาษีให้, สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีผิดโดนภาษีย้อนหลังมหาศาล หรือ ติดต่อสำนักงานบัญชีไม่ได้เลย เอกสารอยู่กับสำนักงานบัญชีทั้งหมด

การเลือกสำนักงานบัญชีผิด เรียกว่าหายนะของผู้ประกบอการเลย ปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีจะลดลงมากกว่าครึ่งได้ ถ้าเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่ดี เพราะสำนักงานบัญชีที่ดีจะช่วยเหลือแนะนำในเรื่องของการวางแผนภาษี การจัดการเอกสารที่เป็นระบบ และคอยเตือนเมื่อผู้ประกอบการทำผิด

แนวทางการเลือกสำนักงานบัญชีที่ดี

1️⃣ มีตัวตน และที่ตั้งชัดเจน

2⃣ มีประสบการณ์ทำบัญชีในธุรกิจเดียวกับที่ธุรกิจของเรา

3⃣ ค่าบริการที่เหมาะสม

4⃣ มีระบบการทำงานแบบมืออาชีพ


June 6, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ