views

สรุปการประชุมล่าช้า

HIGHLIGHTS
เมื่อได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถ จัดการประชุมล่าช้า เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ หลังจากดำเนินการจัดประชุมแล้วต้องจัดทำ หนังสือชี้แจงเหตุผล ที่ไม่สามารถจัดการประชุมหรือประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการยื่นนำส่งภาษีประจำปี (ภ.ง.ด. 50) นิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 กรมสรรพากรขยายเวลาให้เป็น 31 สิงหาคม 2563 * ได้สิทธิทุกกิจการโดยไม่ต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผล

สำหรับนิติบุคคลที่ปิดงบไม่ทัน เอ้ยๆๆๆ ปิดงบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เนื่องจากสถานะการโควิท กรมพัฒน์ก็เลยออกมาช่วยเหลือขยายระยะเวลาให้ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างมากไปศึกษาจากรูปในโพสได้เลยครับ

ประเด็นคำถามที่คนส่วนใหญ่ถามมา
1️⃣ ถ้าจัดประชุมล่าช้าแล้วต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์วันไหน
▶️ ลงวันไหนก็ได้ขอแค่ก่อนวันจัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

2️⃣ ก่อนหน้านี้เคยลงประกาศหนังสือพิมพ์ไปแล้วเพราะคิดว่าจะจัดประชุมได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
▶️ ลงไปแล้วลงใหม่ได้ครับ

3️⃣ วันที่ในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต้องลงภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือไม่
▶️ ผู้สอบตรวจเสร็จวันไหนก็ลงวันนั้นได้เลย แต่ไม่ควรลงวันที่ในหน้ารายงานหลังวันจัดประชุมนะ (งบยังไม่เสร็จประชุมได้อย่างไร)

4️⃣ จัดประชุมเร็วสามารถยื่นภาษีภายใน 31 สิงหาคม 2563 ได้มั้ย
▶️ ยื่นภาษี 31 ส.ค. 63 ได้เลย กรมพัฒน์กับกรมสรรพากรคนละหน่วยงานกัน

หนังสือชี้แจ้งกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 >> https://bit.ly/2WxZKwI


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ