views

สรุปการใช้สิทธิภาษีซื้อของเอกสารแต่ละชนิด

HIGHLIGHTS
โดยสรุปได้ดังนี้ 1)ใบกำกับภาษี นำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือนที่ออกใบกำกับภาษี 2)ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ให้ใช้สิทธิ์ในเดือนที่ได้รับเอกสารใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ 3)ใบเสร็จ ภ.พ.36 นำภาษีซื้อมาหักภาษีขยในเดือนที่มีการนำส่งภาษี 4)ใบเสร็จจากกรมศุลกากร นำไปเป็นภาษีซื้อภายใน 6 เดือน ถัดจากเดือนที่ออหใบกำกับภาษีครับ

มีผู้สอบถามเข้ามาเยอะผมเลยสรุปให้เลยว่าเอกสารแต่ละชนิดสามารถนำมาใช้สิทธิภาษีซื้อได้เมื่อไหร่กันบ้างครับ


May 29, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ