views

สรุปค่านายหน้า หักภาษี ณ ที่จ่ายกี่% กันแน่

HIGHLIGHTS
ผมได้ไปหาคำตอบเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายเวลาจ่ายค่านายหน้าให้แล้วครับสรุปง่ายตามผู้รับเงินได้ดังนี้ - บุคคลธรรมดา หักภาษีตามอัตราก้าวหน้า - นิติบุคคล หัก 3%

มักจะมีคำถามเกี่ยวกับการจ่ายค่านายหน้ามาตลอดว่าสรุปแล้วเวลาเราจ่ายค่านายหน้าควรจะหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่% กันแน่ บางคนก็บอกว่า 3% บางคนก็บอกว่าต้อง 5% แล้วสรุปว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรกันแน่

ผมได้ไปหาคำตอบเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายเวลาจ่ายค่านายหน้าให้แล้วครับสรุปง่ายตามผู้รับเงินได้ดังนี้
– บุคคลธรรมดา หักภาษีตามอัตราก้าวหน้า
– นิติบุคคล หัก 3%

สำหรับการจ่ายค่านายหน้าบุคคลธรรมดาที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราก้าวหน้า บางคนอาจจะบอกว่าเค้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเงินได้คนนั้นทั้งปีเท่าไหร่ จะขอหักไว้ 5% เพื่อนำส่งสรรพากรจะผิดมั้ย คำตอบคือผิดครับแต่ถ้าภาษีที่หักเอาไว้เพื่อนำส่งสรรพากรมากกว่าของจริงที่คำนวนได้ สรรพากรไม่ว่าอะไรหรอกครับเพราะสรรพากรได้ประโยชน์


April 24, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ