views

สรุปภาษีซื้อต้องห้าม

HIGHLIGHTS
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอื่น สามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อได้ แต่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระวังเกี่ยวกับภาษีซื้อบางประเภทที่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม ซึ่งกฎหมายไม่ให้นำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือขอคืนภาษีซื้อ

โพสนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ทางเพจทำขึ้นมาเองนะครับ มีลูกเพจ Inbox ไฟล์ PDF มาให้ครับแต่ไม่ทราบแหล่งที่มา ทางเพจแค่นำมาจัดทำตกแต่งให้สวยงามเฉยๆ ครับ

ข้อมูลสรุปภาษีซื้อต้องห้ามอันนี้ ผมนับถือผู้จัดทำมากที่มีความตั้งใจในการทำเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างได้เห็นภาพรวมถึงมีอ้างอิงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วย (ดูได้ที่ไฟล์ PDF ฉนับเต็ม) ทำดีขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำขึ้นมา เลยขออนุญาตใส่เครดิตเป็นกรมสรรพากรก่อนนะครับ ถ้าใครทราบชื่อผู้จัดทำรบกวนแจ้งให้ทราบด้วยครับจะแก้ไขเป็นชื่อผู้จัดทำให้ครับ

PDF ฉบับเต็ม : http://bit.ly/2Y34gCr


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ