views

สรุป Tax Point ภาษีมูลค่าเพิ่ม

HIGHLIGHTS
ซึ่งในแต่ละประเภทธุรกิจหรือแต่ละกิจกรรมการค้านั้นจะมีจด Tax point ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจขายสินค้า จุด Tax point คือเมื่อส่งมอบสินค้า หมายความว่าทันทีที่คุณส่งของให้กับลูกค้าแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระเงิน คุณก็จะต้องนำส่งภาษีขายให้กับกรมสรรพากร

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax point) ถ้าจะให้อธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายคือ จุดที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่จะต้องนำส่งภาษีขายให้กับกรมสรรพากร

ซึ่งในแต่ละประเภทธุรกิจหรือแต่ละกิจกรรมการค้านั้นจะมีจด Tax point ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
ธุรกิจขายสินค้า จุด Tax point คือเมื่อส่งมอบสินค้า หมายความว่าทันทีที่คุณส่งของให้กับลูกค้าแม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระเงิน คุณก็จะต้องนำส่งภาษีขายให้กับกรมสรรพากร

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงจุด Tax point ทั้งหมดของภาษีมูลค่าเพิ่มกันครับ ว่ามีอะไรกันบ้าง เรียกว่าจำกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียว


May 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ