views

สวัสดิการที่ไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงาน

HIGHLIGHTS
ยากวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ยังไม่แน่ใจว่าสวัสดิการไหน เมื่อพนักงานได้รับจะไม่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน (ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

อยากให้สวัสดิการพนักงาน หรืออยากวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ยังไม่แน่ใจว่าสวัสดิการไหน เมื่อพนักงานได้รับจะไม่ถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มของพนักงาน (ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

วันนี้แอดมินรวบรวมมาให้เพื่อเป็นไอเดียเบื้องต้นครับ 🙂


August 29, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ