views

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการ SME

HIGHLIGHTS
ดังนั้นหลักในการวางแผนภาษีขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ คือ ทำให้กิจการของตัวเองเป็นกิจการ SME นั่งเองครับ โดยเงื่อนไขของการเป็น SME ง่ายมากๆคือ 1️⃣️ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท 2️⃣️ รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท *ซึ่งต้องเข้าทั้งสองเงื่อนไขนะครับ

กิจการ SME ทางรัฐบาลมองว่าเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจและต่อไป SME จะเป็นกำลังหลักในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจกลุ่มนี้ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยกำหนดให้เสียภาษีในอัตราที่น้อยกว่ากิจการที่ไม่ได้เป็น SME

ดังนั้นหลักในการวางแผนภาษีขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ คือ ทำให้กิจการของตัวเองเป็นกิจการ SME นั่งเองครับ โดยเงื่อนไขของการเป็น SME ง่ายมากๆคือ

1️⃣️ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท

2️⃣️ รายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

*ซึ่งต้องเข้าทั้งสองเงื่อนไขนะครับ


September 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ