views

หนีภาษีมาทั้งชีวิต ปีนี้จะยื่นภาษีให้ถูกต้องดีมั้ย

HIGHLIGHTS
ถ้ายื่นภาษีถูกต้องปีนี้ จะโดนสรรพากรตรวจย้อนหลังมั้ย หรือ เราควรกลับใจไปยื่นย้อนหลังในหลายปีที่ผ่านมามั้ย โดย 2 คำถามนี้ไม่มีใครบอกได้แม้กระทั้งสรรพากรเอง เพราะในแต่ละปีมีคนยื่นภาษีกันเยอะมาก ไม่รู้ว่าใครจะซวยโดนตรวจสอบ ในกรณีที่คุณขายของออนไลน์เอาจริงๆ สรรพากรไม่รู้หรอก ว่าคุณมีรายได้กี่บาท แต่ถ้าคุณมีรายได้จากการให้บริการ เวลาคุณรับเงินจากบริษัทจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ ข้อมูลรายได้ของคุณจะถูกเก็บไว้ที่สรรพากร สรรพากรคาดหวังว่าสิ้นปีคุณจะมายื่นภาษีที่ไม่น้อยกว่าในระบบของสรรพากร ดังนั้นสรุปว่า ถ้าภาษีย้อนหลังมีจำนวนไม่เยอะ ถ้าเสียถูกต้องไม่ได้ลำบากก็เสียภาษีย้อนหลังเลยคุณจะได้สบายใจ แต่ถ้าไม่ค่อยมีเงินการเริ่มต้นยื่นปีปัจจุบันเป็นต้นไปก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่ เพราะคุณได้เริ่มต้นทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

จริงๆเป้าหมายในการทำเพจนี้คืออยากให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง ในจำนวนที่เหมาะสม ดังนั้นเวลาที่ใครอยากจะเริ่มยื่นภาษีให้ถูกต้องผมจะรู้สึกดีใจมาก

ผมว่าผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มมองเห็นถึงอนาคตของการเสียภาษีในประเทศไทยว่าต่อไปเราจะหนีภาษีได้ยากขึ้น เนื่องจากสรรพากรเริ่มมีการพัฒนาระบบในการตรวจและจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้สรรพากรสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของผู้ประกอบการมากขึ้น

ปกติแล้วเวลาสรรพากรเจอพวกหนี้ภาษีจะตรวจย้อนหลัง 3 ปี (ถ้าโหดๆ ก็ 5ปี) ดังนั้นถ้าเรายื่นภาษีให้ถูกต้องตั้งแต่ปีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดี


April 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ