views

หลังจากจดVAT ต้องทำอะไรบ้าง?

HIGHLIGHTS
หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยมี 4 อย่างที่ต้องทำคือ ทำใบกำกับภาษี เวลาขายสินค้าและให้บริการ, จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย, จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบและยื่น ภ.พ.30 ครับ

มีผู้ประกอบการหลายคนหลังจากทำธุรกิจและมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็โดนบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเค้าจะต้องมีภาระในการทำอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง

วันนี้ครูนัทมาสรุปภาระหน้าที่ที่จะต้องทำหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปล. หลายคนฝากภาระในเรื่องของการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือกับสำนักงานบัญชี ลองเช็คข้อมูลให้ดีกันนะครับเพราะส่วนมากสำนักงานบัญชีจะไม่ได้จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือให้กับลูกค้านะครับ


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ