views

อยากออกจาก VAT ต้องทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
การขอออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเรียกว่ายากมากๆ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต้องการออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการจะต้องรอให้กิจการมีรายได้น้อยกว่า 1.8 ล้านบาทไม่น้อยกว่า 3 ปี ถึงจะขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้

มีผู้ประกอบการท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาว่า ตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเข้าใจผิดคิดว่าจดบริษัทจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แต่ตั้งแต่เปิดบริษัทมา 2 ปียังไม่เคยมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเลย

ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นภาระมาก เพราะบางครั้งก็ไม่สามารถเก็บ VAT จากลูกค้าได้จะต้องควักเงินจ่ายเองและทุกเดือนจะต้องยืนแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตอนนี้อยากออกจาก VAT มากทำอย่างไรได้บ้าง

😅 VAT เป็นเรื่องที่คนในอยากออก แต่ไม่มีคนนอกที่ไหนอยากจะเข้าเลย ดังนั้นก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องคิดให้ดีก่อนเพราะจดแล้วออกลำบากมาก คุณจะต้องมียอดขายต่ำกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีติดต่อกันมากกว่า 3 ปีถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอออกจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หรืออีกวิธีที่ไม่ต้องรอ 3 ปีคือการเลิกกิจการแล้วจดทะเบียนใหม่ครับ


November 22, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ