views

ออกใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
การออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า บริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น ซึ่งใบกำกับภาษีจะต้องมีรายการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร แม้ว่าการออกใบกำกับภาษีจะออกพร้อมกันหลายเล่มทำให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่เรียงกัน บริษัทก็สามารถทำได้

บริษัทมีหน้าร้านหลายแห่ง ถ้าอยากให้แต่ละแห่งรันเลขที่ใบกำกับภาษีของตัวเองจะได้หรือไม่ หรือจะต้องให้ทุกสาขารันเลขต่อกัน

เราไปหาคำตอบกันครับว่าออกใบกำกับภาษีหลายเล่มในเวลาเดียวกัน หรือใบกำกับภาษีมีการรันหลายซีเคว้นเอกสารได้หรือไม่

ตัวอย่าง

  • บริษัทออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้า บริษัทจะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่ความรับผิดในการเสียภาษีเกิดขึ้น
  • ใบกำกับภาษีจะต้องมีรายการถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
  • แม้ว่าการออกใบกำกับภาษีจะออกพร้อมกันหลายเล่มทำให้เลขที่ของใบกำกับภาษีไม่เรียงกัน
  • บริษัทก็สามารถทำได้

February 27, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ